Jan Pohribný, Triangolo, 2018, pigmentový tisk

Výstava představí tvorbu významného fotografa a pedagoga Jana Pohribného, který se ve své volné tvorbě zaměřuje především na krajinu a na vzájemný vztah člověka a přírody. Vychází z land artu, krajinu dotváří různými přírodninami nebo malbou světlem, luminografií. Do rozličných typů krajiny zapojuje i inscenovanou figuru. Fotografie až na výjimky neupravuje v postprodukci, zásadní je pro něj živý kontakt s konkrétním místem a s energií akce.

 

Vystaveny budou převážně práce z posledních let z různých míst Evropy, ale i Asie. K výstavě vyjde reprezentativní katalog.