Dílo Velký lom, foto: T. Souček

Název nové výstavy malíře Jana Poupěte odkazuje na architektonický prvek dekorativní umělé jeskyně, kterou často najdeme v renesančních a barokních zahradách. Právě průnik přírodních elementů s kulturními prvky, respektive vztah přírody a člověka, je hlavní myšlenkou nových děl, jež vznikla speciálně pro výstavu Grotta v galerii Kvalitář.

 

Jan Poupě si za dobu svého působení vybudoval svébytný umělecký jazyk založený na průzkumu struktur a hledání hranic perspektivy, optiky a geometrie obecně. Jak uvedl Jan Dotřel v publikaci k výstavě Neuralscape, která se minulý rok uskutečnila v olomoucké Telegraph Gallery, Poupětova díla „stojí na základech pozorování přirozených jevů, rukodělném uměleckém řemesle, a hlavně na sofistikovaném překročení tradičních hranic malby”. Nyní uvidíme autorův vizuální jazyk ve zcela nové formě. Kurátorský koncept umožní divákovi vnímat výtvarné umění způsobem, který zrcadlí autorovu fascinaci architekturou a geometrií ve spíše rozvolněném než analytickém duchu. Poupětovy malby charakteristické svou lineární perspektivou jsou v aktuálním uměleckém cyklu ohýbány do tvarů připomínajících fyzikální vlnění.

 

V obecné rovině se Jan Poupě věnuje dvěma základním uměleckým disciplínám: olejomalbě, ve které si vytvořil unikátní malířský projev, a site-specific instalacím reflektujícím jeho pozorování fyzikálních procesů. Na výstavě Grotta bude akcentováno zejména médium olejomalby, k vidění budou tři dominantní velkoformátová plátna v kombinaci s několika menšími obrazy.

 

Jan Poupě (*1988) absolvoval Akademii výtvarných umění v Praze, kde studoval v Ateliéru malby I u Jiřího Sopka. Během studia působil na stážích v Ateliéru intermédií II pod vedením Jiřího Příhody a v Ateliéru hostujícího umělce u profesorky Silke Otto-Knapp. Zkušenosti získal také na zahraničním pobytu na Universidad Complutense de Madrid, kde vytvořil malbu-instalaci Inner Space. V roce 2014 byl oceněn Cenou kritiky za mladou malbu, což upevnilo jeho pozici na poli českého výtvarného umění. Jan Poupě s galerií Kvalitář dlouhodobě spolupracuje na uměleckých projektech, jakými byly výstavy Endless Edge či Geometria naturalis.