„Lom / Na rozhraní“ 

 

Jan Poupě a Petr Gruber

 

21. 9. – 9. 10. 2016, Galerie kritiků, Palác Adria v Praze

 

Výstava dvou umělců, jež mají společnou generační příslušnost a zaujetí pro vnímání prostoru a plochu obrazu. S motivem lomu, významným symbolem krajiny, oba autoři pracují po svém. Pro Jana Poupěte je událostí v prostoru krajiny, nechtěný amfiteátr. V Gruberových obrazech vystupuje na pozadí jako fragment pohlcený v temnotě stromů. Místo, které bylo původně obětované, aby jiné mohlo vzniknout.

 

The exhibition of two artists, who belong to the same generation, based on the common interest in the space perception and the picture surface. Both artists work with the motif of quarry, an important symbol of landscape, by his own way. For Jan Poupě, it means an event in the landscape, an unintentional amphitheatre. In Gruber´s pictures it appears at the background, hidden as fragment in the darkness of trees. It is a place, originály sacrified for creation of another new one.

 

Kurátorka : Vlasta Čiháková Noshiro