Nizozemská umělkyně Janneke van der Putten v rámci večera představí svou tvůrčí praxi a také svůj připravovaný workshop Sunrise to Sunrise. V rámci workshopu vznikne in-situ performance, která se uskuteční na různých místech v Pardubicích (a okolí) a která bude reagovat na okolní přírodní prostředí, architekturu, lokality, a zaměří se na průzkum cyklického vnímání času.

  

Janneke van den Putten je nizozemská umělkyně, jejíž umělecká praxe vychází z vědomého poslechu. Věnuje se performance, práci se zvukem i obrazem, prostorovou instalací a v neposlední řadě s vytvářením prostoru pro sdílení a prožitek. Svůj hlas pojímá jako hlavní nástroj. Její přístup práce jde do jisté míry v protikladu k moderním způsobům amplifikace a syntézy, místo toho se soustředí na prostorovou a tělesnou rezonanci tady a teď.

  

Akce je realizována ve spolupráci se spolkem Offcity.