Názov výstavy bol inšpirovaný rovnomenným filmom z roku 1953 režiséra Josefa Macha. Vo filme sa okrem prehliadky najkrajších tradícií, zvykov, krojov, piesní a prírodných krás Slovenska objavuje ideologicky podfarbený obsah. Zaujíma nás fenomén využívania folklorizmu v 20. Storočí na propagandistické účely a zároveň vývoj a ovplyvňovanie pôvodného foklóru dejinnými udalosťami či práve takouto kinematografiou. Na výstave v Berlínskom modeli vystavíme výber našich prác vytvorených ľudovou technikou pyrografie, týkajúcich sa okrem foklóru taktiež popularity povier, pohanských zvykov a okultizmu v bývalom Československu.
Umelecké duo Jarmila Mitríková (* 1986) a Dávid Demjanovič (* 1985) sú absolventi Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave (2011). Jarmila študovala v ateliéri keramiky Ivice Vidrovej a v maliarskom ateliéri Ivana Csudaia. Venuje sa maľbe a keramike. Dávid študoval v ateliéri APK+ Antona Čierneho, u ktorého v súčasnosti študuje na doktorandskom programe. V jeho samostatnej práci sa venuje inštaláciám, videám, objektom či performanciám. Od roku 2009 spolupracujú na spoločných prácach, kde využívajú okrem iného tradičnú techniku pyrografie. Na prelome rokov 2013/14 absolvovali 8 mesačný rezidenčný pobyt v Meetfactory. V súčasnosti žijú a tvoria v Košiciach.
www.jarmilamitrikova.com
www.daviddemjanovic.blogspot.com