Jaroslav Hořánek – Propojený svět

Galerie ART Concept prezentuje výstavu malíře, kreslíře, grafika, ilustrátora a pedagoga Jaroslava Hořánka s názvem Propojený svět.

 

Životní dílo tohoto autora je neskutečně bohaté, rozmanité a objemné. Jaroslav Hořánek během svého života proplouval mnohými styly a technikami a dokázal mistrně a osobitě reagovat na světové trendy v umění. V jeho tvorbě je patrný především velký vliv informelu a silná inspirace uměním Art Brut. Všechny zdánlivě neslučitelné oblasti různorodé tvorby Jaroslava Hořánka však nesou jeho specifický rukopis, spontánní, intuitivní a naléhavý tón, opravdové nadšení až dětská posedlost motivem nebo myšlenkou, ostrá černá linka, která nese pohyb, chvění a vzrušení.

 

V malbě Hořánek přesvědčivě a nekompromisně narušuje hranice plochy a reliéfu, využívá vrstvení barevných past, které formuje do symbolických archetypálních tvarů kruhů, terčů a disků. Náměty jeho obrazů často směřují k mytologii a základním existencionálním otázkám. Obyčejnou, čirou a nesobeckou humánnost oslavuje ve svých portrétech a směřuje k ní také celou svou bytostí, životem i dílem. Jaroslav Hořánek nám zanechal ve svém díle opravdu bohatý odkaz.

 

Výstava nabízí průřez celoživotním dílem Jaroslava Hořánka, od raných figurálních a portrétních prací oplývajících zářivými barvami z 50. let, přes abstrakci, jež tvoří převážnou část jeho díla, až po pozdní období (80.–90. léta) inklinující k Art Brut, kdy se do jeho obrazů vrací barva, motiv i hravost.

 

kurátorka: Jolana Pastor