foto: Lucie Straková

Zveme na komentovanou prohlídku výstavy Mnohotvárnost života s kurátorkou Renatou Skřebskou.

 

Komorně laděná výstava upozorňuje na blížící se 100. výročí narození malíře a ilustrátora Jaroslava Kapce (1924–1998). Prezentuje jedenáct velkoformátových maleb a jednu kresbu z let 1958–1971, které pocházejí ze sbírek GVUO a od soukromých sběratelů. Kapcova tvorba stojí na pomezí lyrické abstrakce a nové figurace. Malíř vždy zachycoval svět, který znal, industriální město i krajinu. Symboly světa věcí a lidí v jeho tvorbě tak ústí ve znepokojivé, tíživé a zároveň magicky přitažlivé vize.

 

Rezervace zde.