Zveme na výstavu Jaroslavy Bičovské s názvem Vivat Laetitia. Výstava se koná ve spolupráci s Galerií Gema