Šaty její konstrukce, které modeluje tělo a propůjčuje mu znamení k překonávání prostoru. S vědomím, že oděv je složitý obrazový systém, v němž se ukrývají utkané vesmíry, které není možné oddělit od těla. Dílo se dotýká nejednoznačného vztahu mezi vnitřním a vnějším, je korpus – prostor, který nás vplétá do svého vlastního oděvu, nebo jsme to my, kdo jej obklopuje? Moment mezi lidským a nelidským, neživým a živým, kde sídlí jeho výroba, měřítko, přenosnost, vzory, ikonografie.