Výstava Jimeny Mendozy a Michaely Vrbkové představuje nahlédnutí do ateliérů obou umělkyň, do jejich myšlení a do jednotlivých poloh, ve kterých se jejich dílo vyskytuje. Svou výstavou otevírají v galerii sezónu, která bude celá zaměřená na spolupráci skupin a výtvarných dvojic, a pomáhají posunout vnímaní VOLESKY&GALLERY z galerie převážně zaměřené na vytváření solitérních výstav do projektů založených na dialogu a výtvarné spolupráci. Obě autorky jsou již poučené, výtvarné veřejnosti známé, avšak doposud nikdy nevystavovaly společně a v kontextu, který umožňuje prostor V&G.

 

Samotné výstavě předcházel názorový ping pong, kdy nejen že si touto hravou formou umělkyně představovaly své názory a argumenty, ale také reagovaly jedna na druhou a postupným přeskakováním míčku přes síť celý projekt cizelovaly, usazovaly a dotvářely. V prostoru galerie je tak možnost vidět i práce, které vznikly pouze krátce před samotnou vernisáží. A přesto, že autorství těchto děl je vždy neoddiskutovatelně spojeno s konkrétní z autorek, je samotná forma a podoba díla ovlivněna právě tímto pingpongovým dialogem.

 

Ať už se jedná o háčkovanou tapiserii, objekt z bílého papíru či práce na papíře, jsou v prostoru galerie zastoupeny kusy, které mohou být solitéry, ale zároveň vytváří velice úzký dialog se svým okolím. Autorky na několika málo metrech dokazují, že velikost a objem předmětu se nekryje s důrazem, významem a s možností poutat pozornost na dílo. Také, že citlivá forma výtvarného projevu je mnohdy mnohem silnější než snaha prvoplánově přetlačit vše okolo, a v neposlední řadě také dokazují, že názorová a výtvarná kontinuita je v jejich díle tím, co umožňuje nejednomu návštěvníkovi přemýšlet jinak, než jak byl doposud navyklý. A právě ona souhra, svěží dialog a možnost doplňovat a rozšiřovat povahu jednotlivých prací o nový kontext je tím, co činí tento malý prostor jedinečným.

 

kurátor: Adam Vrbka