Kresby sochařky Jindry Vikové vznikají jako spontánní záznam jejích nápadů, myšlenek nebo třeba jako reakce na přečtenou báseň. Tvoří tak subtilní, poetickou, ale jen málo známou kapitolu její převážně sochařské tvorby.

 

kurátorka: Terezie Zemánková