Přednáška Dagmar Koudelkové a Jindřicha Chatrného bude zaměřena na nejzajímavější návrhy Jindřicha Halabaly pro Spojené uměleckoprůmyslové závody v Brně ve 30. letech 20. století. Připomíná hlavní typy sedacího, skříňového, stolového i doplňkového nábytku, zvláštní pozornost věnuje originálnímu trubkovému nábytku, upozorňuje na současný zájem o originály i novodobé výrobky vyráběné na základě licence podle původních vzorů.

Kapacita omezena, předchozí zakoupení vstupenky nutné.
Plné vstupné: 100 Kč / osoba, snížené: 50 Kč / student, senior. Vstupenky lze zakoupit online na stránkách www.tugendhat.eu