Markéta Baňková jako finalistka Ceny Jindřicha Chalupeckého v roce 2002 prezentovala v rámci společné výstavy mimojiné také svůj výzkumný projekt “New York City Map” zprostředkující divákovi virtuální procházku americkou metropolí. Na webové stránce www.nycmap.com bylo (a stále je) možné si město prohlížet a poslouchat zvuky, které vydává. Projekt se dostal na web několik let před spuštěním známého programu Google Earth, tedy v době, kdy ještě zdaleka nebylo obvyklé se na internetu „procházet“ známými světovými městy. Baňková neusilovala o exaktní online zmapování celého města, ani jeho hlavních turistických atrakcí, snažila se naopak zachytit unikátní atmosféru místa, které se nepodobá žádnému jinému na světě. Z dnešní perspektivy tedy záznam funguje nejen jako unikátní výpověď o technologických možnostech video a audio dokumentace na přelomu tisíciletí, ale i jako nahlédnutí do skrytých zákoutí New Yorku na konci 90. let.

 

Markéta Baňková (*1969) absolvovala studium na Akademii výtvarných umění v ateliérech grafiky a nových médií a později také studijní stáže v Maryland Institute of Art v Baltimoru a na Middlesex Polytechnic v Londýně. Jako jedna z prvních umělkyň u nás se začala věnovat net artu. Její díla jsou volně dostupná na internetu a díky jejich interaktivitě do nich může každý dokonce často sám zasahovat. Médium internetu Baňková využívala nejen k prezentaci svých děl, ale reagovala i na jeho povahu a roli ve společnosti. Kromě internetových projektů se její práce pohybuje napříč různými médii, v jejichž rámci rozvíjí témata jako urbanismus, technologie, komunikace a věda. Kromě výtvarného umění se věnuje i literární tvorbě – za svou knihu bajek inspirovaných fyzikálními zákony dostala v roce 2011 Cenu Magnesia Litera.

 

O Jindřichově modelu:

 

Protože rok 2019 je rokem udílení 30tého ročníku Ceny Jindřicha Chalupeckého, rozhodli se její organizátoři ohlédnout do vzdálenější minulosti Ceny a připomenout publiku některé umělecké projekty z prvních dvaceti let CJCh. Výběr je soustředěný na díla, která v kontextu doby jejich vzniku byla zvláště podnětná či progresivní, a zároveň slibují zajímavou reinterpretaci v současné situaci.

 

V průběhu října a listopadu budou v galerii Berlínskej model v Praze pravidelně probíhat jednovečerní výstavy vybraných umělkyň a umělců, kteří nově uchopí své projekty z účasti v CJCh a posunou je ve formě a obsahu, případně je doplní novým dílem či komentářem.

 

Výstavní série Jindřichův model je realizována za finanční podpory Ministerstva kultury České Republiky, Magistrátu hlavního města Prahy a Nadace a centra pro současné umění Praha a Art District 7.