Kdy vše osobní je imaginace. Kdy vše intimní je imaginace. Kdy veškeré vcítění je instinkt. Kdy je ejakulace hypersonická. Kdy mlčení není pouhým tichem. Kdy mentální spojení či vztah mezi myšlenkami, pocity, pojmy, vzpomínkami, vjemy nejsou politicky lyrizujícím brakem na stupnicích teorie lásky. Kdy to, co lze spatřit, nelze vyčíst ani ověřit, neboť vzniká pravděpodobnostní princip nedorozumění, nesamozřejmosti. Kde je veškerá imaginace osobní. Kde je imaginace intimní. Kde je intimní nepolitická moc. Kde veškerý instinkt je naplňujícím a radostným vcítěním…

  

Jiří David (*1956) vystudoval na AVU v Praze (1983–1987). Ve své tvorbě se zabývá malbou, instalacemi, fotografií, videoartem a tvorbou objektů. Před rokem byl 1989 iniciátorem neoficiálních výstav pod názvem Konfrontace. V roce 1987 spoluzaložil s umělci své generace dnes již legendární skupinu Tvrdohlaví a v pozdějších letech skupinu Reality. V druhé polovině 90. let působil pět let jako pedagog na Akademii výtvarných umění v Praze, kde založil a vedl ateliér Vizuální komunikace. Od roku 2002 do roku 2020 vedl ateliér Intermediální konfrontace na UMPRUM v Praze a současně od roku 2010 započal své působení také na FVU v Bánské Bystrici. Po skončení své pedagogické činnosti na UMPRUM vyučuje na plný úvazek na FVU. V roce 2012 byl jmenován profesorem. V roce 2015 úspěšně reprezentoval Českou republiku na světovém bienále v Benátkách (Apotheosis, Československý pavilon). Doposud vystavoval, kromě domácí scény, na mnoho mezinárodních výstavách po celém světě. Žije a pracuje na Zbraslavi.