Zveme na komentovanou prohlídku výstavy Malebné kontrapunkty.

   

Výstava Malebné kontrapunkty představuje Jiřího Šiguta jako malíře krajin. Autorovy obrazy z posledních let, které mají v Praze svou prezentační premiéru, reflektují přímou cestou radikální komprimační procesy předloh. Rychlá digitální komprimace je tu dialekticky postavena proti zdlouhavému procesu malby. Výsledkem je překvapující soustava konstelačních fenoménů. Jako zásadní se tu vyjevuje téma společné malbě i fotografii: principy vnímání času a způsoby ukládání paměti.