Jiří Žák / Hidden In Plain Sight

Galerie Kabinet T. / 12. tovární budova, Zlín / 17:30 / komentovaná prohlídka výstavy s umělcem

 

Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně / sál A / 15. tovární budova / 18:00 /

 

Promítání filmů s diskusí:

 

*Dluh: Epilog dlouhého přátelství*, 20 min. 50 s., (2020)

*Logika magiky*, 15 min. 40 s., (2019)

 

Program doprovází výstavu Jiřího Žáka Hidden in Plain Sight v galerii Kabinet T. / 12. tovární budova /

 

Výstava Hidden in Plain Sight rozvíjí témata, kterými se Jiří Žák dlouhodobě zabývá. Umělec zkoumá téma konstrukce české identity a zahraniční politiky skrze reflexi vztahu Čechů k tuzemskému zbrojnímu průmyslu, a to jak ze současné, tak historické perspektivy. Základním východiskem pro studium této problematiky se stal vývoz zbraní z Československa do Sýrie od 50. let 20. století až do roku 1991. Zpočátku byl tento vztah vystavěn skrze étos spolupráce socialistických, ideově spřízněných režimů. Po nástupu rodu Assadovců k moci, však ČSSR prokázala svůj cynický pragmatismus a přes ideologické rozpory udržovala spojenectví dál. Základní zkoumanou myšlenkou této výstavy je otázka, do jaké míry je naše současnost determinována vlastní (již vytěsněnou) historií.

 

Jiří Žák (1989, Zlín) je v roce 2020 mezinárodní porotou nominován do finále 31. ročníku Ceny Jindřicha Chalupeckého.

 

kurátorka: Edith Jeřábková

Výstava trvá do 24. 9. 2020