Kreslí v chůzi, během jízdy na kole, v metru i ve vlaku. Dokonce kreslí i za tmy. Jako hypersenzitivní přijímač snímá okolní jevy, jak se mění během jeho pohybu v prostoru a čase. Barevné sítě dvourozměrných kreseb Josefa Duchana jsou intuitivním záznamem trojrozměrné reality ve čtvrté dimenzi.

 

V sobotu 5. 6. a 26. 6. 2021 od 11 – 18 hodin malá komentovaná prohlídka s autorem a sklenkou vína. Všichni jste srdečně zváni, těšíme se na Vás!

 

Kurátorka: Terezie Zemánková