Výstava s názvem Please Take Care of Me je první z trojice vybraných výstavních projektů v rámci open callu VýTěr, která se uskuteční v prostorách Galerie Sibiř. Po zahájení proběhnou dva koncerty H.Z.O. (noise/techno) a Ratart (rap).

  

Výstava umožňuje nahliadnuť do duchovného sveta Oskara Felbera a Josefa Vorlíčka, odkryť časť ich osobnej mytológie. Tento intímny vzťah, tento prejav emócií umelcov si však vyžaduje dôveru. Felberove a Vorlíčkove obrazy zobrazujú emócie, ktoré často nie je ľahké prežívať ako smútok, nostalgia a frustrácia, ale určite sú súčasťou nášho života. Ich skúmaním by sme chceli povzbudiť návštevníkov, aby sami preskúmali svoje vlastné pocity, ktorým sa možno v každodennom zhone zdráhajú čeliť. Vystavené obrazy môžu slúžiť ako nástroj na sebareflexiu, ako katalyzátor, ale aj ako návod.

  

kurátorka: Noémi Czinegeová

  

Open call VýTěr, pořádaný galerií OFF/FORMAT, každoročně spojuje výtvarníky i teoretiky umění a prezentuje výstavní projekty, které díky následné spolupráci vznikají. Letos se na této kulturní události podílí celkem tři galerie, a to právě OFF/FORMAT, dále TIC – Galerie mladých a Galerie Sibiř.