Kolektiv fotografů Tendance Floue vznikl v roce 1991. Jeho tvorba se blíží fotožurnalistice, nechybí však umělecký rozměr. Seskupení tvoří Pascal Aimar, Thierry Ardouin, Denis Bourges, Gilles Coulon, Olivier Culmann, Mat Jacob, Caty Jan, Philippe Lopparelli, Bertrand Meunier, Meyer, Flore-Aël Surun a Patrick Tournebœuf. Podle jejich vlastní definice je Tendance Floue „třináctý pohled kolektivu dvanácti fotografů“.

Výstavu „Jsme?“ vytvořil kolektiv Tendance Floue ze společné i osobní tvorby fotografů z různých koutů světa. Je to osobní i světová kronika, výsledek společného zamyšlení a obecného pohledu na dnešní dobu. Fotografie zachycují aktuální dění, dojmy se mísí se světovými dějinami. Člověk musí čelit nervóznímu světu, který sám vytvořil, a snaží se mu dát smysl. Naráží na přírodu, jež se staví jeho síle. Různé světy se zde setkávají ve vážných i bezvýznamných věcech. Vznikají kontrasty – a otázka „Jsme?“ zůstává nezodpovězena.