Juliana Höschlová vizuálně intermediální umělkyně, absolventka Akademie výtvarných umění v Praze. Nemusíme opakovat, že je známá silnou angažovaností v problematice sociálních intervencí, body artu a performance. I přes tuto polohu však plně zůstává v klasickém médiu kresby či malby. 

Reflektuje situace běžného života každého z nás a propojuje svoji tvorbu na základě osobního pozorování. Co je však v její tvorbě alarmující, jsou otázky, které sama sobě, potažmo divákovi klade. 
Její postavení malířky je částečně nenápadné. Autorka vnímá přesah malby v experimentu s materiálem, barvou a strukturami, krystalizující v nových projektech, na kterých intenzivně a dlouhodobě pracuje. V posledních pracích se zabývá nejen mechanismy konzumní společnosti, ale co víc, jak na ně lidský faktor reaguje. Radikalizuje materialismus tím, že ho omezuje na totální minimalismus v užití hmotných věcí. 
V současné kapitalistické společnosti, která je charakterizována nadbytkem materiálních věcí, se objevuje druhá strana, jednotlivého spotřebitele začít omezovat – pro něj dosud neznámá role. Je to zapříčiněno rostoucími enviromentálními problémy, které zpravidla velké politické mocnosti ignorují. Svět pomalu pod svými prsty vymírá a omezuje se v jednoduchých řešeních. Bohatost, kterou dokazovala Země, se pomalu ztrácí důsledkem změny klimatu či ztráty biologické diverzity. Co vlastně po nás zůstane? Plast s množstvím toxinů? Igelitové sáčky a plastové obaly na IPhony? Můžeme si začít postupně představovat náš nový svět. Krásné květeny, staré stromy, úchvatné fragmenty pryskyřic – vše je ale zprostředkované skrze záznam o světě, který tehdy existoval. Nelze být již lhostejný k tomu, co se kolem nás děje. Naléhavost tématu a aktuálnost sdělení je autorce vlastní. Metamorfóza gesta a úzkost, která nám pulsuje v těle, tak odkazuje k tomu nejhlubšímu jádru – fyzickému bytí. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Srdečně Vás zveme na vernisáž výstavy Juliana Höschlová: How Fa will you go?
vernisáž: 7.6.2018 v 19:00 | výstava 8.6.-24.6.2018
kurátor: Tereza Zachová

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

-> www.julianahoschlova.com

-> FB Event