Juliana Höschlová je vizuální umělkyně, která zpravidla pracuje s přesahem a porušováním klasických uměleckých forem, jako je malba, kresba či instalace. Důležitým faktorem je však autenticita a přítomnost, která atakuje diváka.

 

Autorka studovala na Akademii výtvarných umění v ateliéru Vladimíra Skrepla a na tchaj-pejské TNUA na Taiwanu. Absolvovala rezidenční programy v Budapešti, v rakouském Grazu, pražské Meetfactory nebo v Asii.

 

Výstavou v galerii 35m2 Höschlová navazuje na svoje poslední performativní projekty, ve kterých se zaměřuje na populární formu karaoke, jako sociálně spojujícího prostředku. Karaoke a fenomén společného zpěvu Höschlová zpracovávala již v rámci studia na Akademii a nyní se k němu intenzivně vrací. Její práce poslední dobou prochází určitou katarzí, která se transformuje skrze osobní autorčin prožitek v kontextu vnímání okolního světa a reakci na současné globální problémy. Panika, rezignace, balance a nyní téma péče o sebe sama a o své okolí, jsou po sobě navazující fáze Julianiny práce, reflektující její vztah k environmentální krizi.

www.julianahoschlova.com 

 

Kurátorka Tereza Záchová

 

Každé úterý od 19 h či kdykoliv na osobní objednání na tel. +420 773 255 334 (kromě týdne 14. 9. – 21. 9.) bude probíhat karaoke performance. Těšíme se na vás!