Juliana Höschlová

Juliana Höschlová se ve své tvorbě intenzivně zabývá možnostmi plastového materiálu – konkrétně pracuje s igelitovými taškami, jakožto symbolem chodící reklamy a konzumní solečnosti. Zkoumá jejich limity i potenciál recyklace. Porovnává a kombinuje je
s jinými, přírodními materiály; sleduje jejich vzájemný vztah: konflikt, kontrast či jednotu.

V rámci autorské dílny budete mít možnost se na vlastní kůži seznámit s plastovým materiálem z jiné perspektivy. Juliana v kontextu své tvůrčí práce představí
různé strategie přístupu k nim – jak ve smyslu myšlenkovém, tak praktickém. Plast budeme zkoumat, přetvářet a vnímat jeho struktury a vlastnosti a zároveň kombinovat s přírodními materiály. V průběhu dílny proběhne malý happening a společně vytvoříme
vzorník možností: Plastic Showroom.

Max. počet účastníků: 15 osob, na workshop je potřebná předchozí registrace

Více informací a přihlášení: Šárka Zahálková, sarka.zahalkova@gmpardubice.cz, 732 436 722 Workshop je vhodný pro kohokoli od 14 let.