Výstavní sezónu Galerijní Laboratoře v letošním roce otevírá svou site-specific instalací vizuální umělkyně a skupinová psychoanalytička Kamila Ženatá. Její tvorba koresponduje s tématem výstavní sezóny, kterým je motiv paměti a archivu. Projekt Galerijní Laboratoře po uplynulých letech už nenaleznete přes léto v kapli na periferii Prahy, ale přímo v „centru dění“, na pražské náplavce, na  lodi, kde sídlí experimentální prostor (A)void Floating Gallery, která nám dočasně poskytla azyl. Kamila Ženatá vystudovala AVU v grafickém ateliéru profesora Ladislava Čepeláka, ale v její tvorbě je možné nalézt četné mezioborové přesahy, vyplývající z vnímání vizuálního umění jako rozmanité struktury, kde se jednotlivé oblasti autorova zájmu navzájem prostupují. Z technického hlediska se věnuje malbě, fotografii a videoartu či instalaci s audiovizuálními prvky. Zejména v poslední době vytváří umělecké intervence pro konkrétní, často negalerijní prostor, které lze zařadit do kontextu site-specific instalací nebo netradiční scénografie. Mimo jiné integruje do své tvorby i text jako specifickou součást tvorby pojímané jako proces prožívání, kde je sekundární součástí díla záznam vzpomínek či struktura rozmanitých asociací. Lze hovořit o specifickém konceptuálním umění se silným emocionálním, chcete-li expresivním nábojem. Důležitou součástí mnohdy dlouhodobých projektů Kamily Ženaté je podobně jako v umění západní Evropy a Ameriky, vycházejícího z feministického diskursu, např. téma individuální či kolektivní paměti, role žen ve společnosti, role podvědomí, či zasutá traumata a fobie. V některých případech vstupuje svým dílem do historicky exponovaných míst, kde se pokouší z pozice tvůrce reflektovat obdobně jako někteří její kolegové, např. Jiří Sozanský, historická traumata přítomná v českém prostoru. Jde o site-specific instalaci z roku 2013 nazvanou Ženský dvůr, realizovanou pro Památník Terezín. Zatím asi nejvýznamnějším počinem Kamily Ženaté byl výstavní triptych nazvaný Horizont událostí, na kterém spolupracovala s řadou dalších autorů. Tento participativní projekt vznikl v úzkém provázání s terapeutickou praxí Kamily Ženaté. Přibližně od roku 2014 se v jejím ateliéru scházela terapeutická skupina podstupující sebepoznávací zkušenost. Z těchto psychologických experimentů vznikl výstavní triptych, který byl prezentován v podzemním prostoru Karlín Studios 2015, dále v centru alternativního divadla Venuše ve Švehlovce v roce 2016 a také v Centru současného umění DOX 2017. Aktuální instalace Kamily Ženaté nazvaná Podivuhodná květina, zachycuje linii snů několika generací žen.

Kurátor : Matouš Karel Zavadil