Druhou přednášku 35. cyklu Umění včera a dnes na téma Tělo, hmat a otisk připravil Karel Císař, filosof, teoretik umění a pedagog Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze. Tématem jeho vystoupení je Tělo, věc a skutečnost: K fenomenologickým interpretacím amerického a československého umění 70. let.

 

místo konání: UMPRUM, 1. patro, posluchárna 115