Either way just let me know.

Výstava Karolíny Mikeskové a Roberta Pratta vytváří působivé, meditativní prostředí, které útočí na několik smyslů zároveň. Neživé předměty spolu pobývají v mnohovrstevnatých vztazích. Působí, interpretují a zrcadlí se navzájem. Návštěvník může v tomto ekosystému pobýt také a zamyslet se nad tím, jakými různými způsoby hodnotíme okolní svět, jaké druhy struktur a systémů nás ovlivňují.