Brnox je netradiční průvodce po brněnském Bronxu, místu se stigmatem vyloučené čtvrti, které leží v samém centru Brna. Kateřina Šedá strávila rok jeho zkoumáním přímo v ulicích/ na úrovni ulice. Kniha, rozdělena do deseti tematických tras, vytváří skrze různé formy a metody záznamu plastický obrázek Brnoxu tak, jak ho má málokterý obyvatel Brna možnost poznat. Zároveň kniha odhaluje témata společná pro různé okrajové lokality – od obtížně prostupných myšlených hranic čtvrti, které ji z centra uvrhají na periferii, po soudržné fungování komunit.

Průvodce vznikl ve spolupráci s novinářem a spisovatelem Alešem Palánem, bohemistkou Lucií Faulerovou, fotografy Martinem Hlavicou a Adamem Holubovským, grafičkou Kristinou Drinkovou, skupinu BaTeŽo MiKiLu, a mnohými dalšími. Kniha by nemohla vyjít bez ochotné spolupráce řady místních obyvatel a institucí (DROM, Muzeum romské kultury a dalších).

Kateřina Šedá (1977) je česká výtvarnice, jejíž práce má blízko k sociální architektuře. Za svou práci byla letos oceněna titulem Architekt roku. V letech 1999–2005 absolvovala Akademii výtvarných umění v Praze u profesora Vladimíra Kokolii. Zaměřuje se na sociálně laděné experimenty, které mají za cíl vyvést zúčastněné ze zažitých stereotypů nebo ze sociální izolace. Pomocí jejich vlastní (vyprovokované) aktivity a díky novému využití všedních prostředků se pokouší probudit trvalou změnu v jejich chování. Je autorkou řady veřejných realizací v České republice i v zahraničí. Vystavovala například v SF Moma v San Franciscu (2014), na Benátském Bienále (2013), v Kunstmuzeum Luzern (2012), v Tate Modern v Londýně (2011), Mori Muzeu v Tokiu (2010), New Museum v New York (2009), Manifestě 7 v Bolzanu (2008), 5. Berlínském Bienále (2008), v Rennaisance Society v Chicagu (2008) nebo na Documentě 12 v Kasselu (2007).
Vydala řadu knih a publikací v nichž detailně mapuje jednotlivé projekty. Její práce obdržela řadu ocenění (Cena Jindřicha Chalupeckého, Essl Award, Nejkrásnější české knihy, Contemporary Art Society Award, Fluxus Award atd.). Kniha Brnox získala v roce 2017 cenu Magnesia litera za publicistiku.

Mapping
Mapa je jedním z elementárních nástrojů architekta. Může být podkladem, výsledkem, nebo se ústředním stává samotný proces vzniku. Vždy má svého tvůrce, svou metodu a cíl; je filtrovaným výsekem reality, výpovědí o postoji a zájmu. V mapách se spojují klady i omezení přenosu vnímání skutečného světa do předatelných podob. Subjektivní prostředí vzniku se střetává s představou mapy jako objektivně zaznamenaného faktu. Mapujeme to, co je, nebo mapováním realitu teprve vytváříme?
Série Mapping představuje čtyři přístupy k mapám, jejich možnostem a významu. Mapování města a jeho historie, měst pod tlakem globálních migračních změn, vyloučené lokality, neznámých vrstev ve známém regionu.

Program:

25. 11. – 22. 12. 2017 FB #1_ Tereza Melková: Memory Palace / výstava;24. 11. 2017, 19 hod / vernisáž

27. 11. 2017, 19 hod FB #2_ Nishat Awan: Diasporic Agencies, Mapping the City Otherwise / přednáška

28. 11. 2017 FB #3_Kateřina Šedá: BRNOX / přednáška

12. 12. 2017, 19 hod FB #4_Jürgen Rendl: Suburbandrifter/ Stadlnova / přednáška + BOLKA / afterparty

CZ, vstupné dobrovolné, bez rezervace