Na první výstavě Galerie 207 v letním semestru akademického roku 2019/2020 se nám představí Kateřina Vincourová. Její práce se pohybuje v médiu instalace a objektové tvorby – vytváří komplexní díla, která mění prostor galerie, vychází z jejích prostorových možností a často se v nich lze pohybovat. Umělkyně kriticky komentuje svět spotřební kultury a konzumu a vyjadřuje se k našemu naprostému zaujetí světem věcí. Její objekty často převrací pozice uvnitř a vně a nastolují otázku, nakolik předměty manipulují svými uživateli. Zároveň je umělkyní, která v devadesátých letech uvedla do českého současného umění výrazná ženská témata a v jejích objektech můžeme sledovat i prvky jakési dívčí romantiky. Je držitelkou Alexander Dorner Prize z Hannoveru z roku 1993 a laureátkou ceny Jindřicha Chalupeckého z roku 1996. Samostatně vystavovala například v American University Museum at the Katzen Arts Center nebo ve varšavském Centre for Contemporary Art. (zdroj: https://www.sjch.cz)  

 

Vernisáž výstavy v úterý 25. 2. 2020 v Galerii 207, Ateliér Intermediální konfrontace č. 207, UMPRUM, od 17:30-20:30

 

Happening, prezentace autorky, komentovaná prohlídka a ukončení výstavy v úterý 3. 3. 2020 v učebně č. 411, UMPRUM, od 16:10

 

Trvání výstavy od 26. 2. do 3. 3. 2020