live rozhovory / komentované prohlídky / přednášky /

Centrum současného umění DOX připravilo v rámci výstavy “Luciferův efekt: Střetnutí se zlem” program rozhovorů významných osobností politické, kulturní i občanské společnosti se zaměřením na palčivá témata a kauzy českého veřejného života, o nichž je důležité se bavit:
– korupce jako bezpečnostní riziko ČR
– kauza Roman a Drobil ve světle ilegálního financování politických stran
– selektivní spravedlnost jako výsledek zasahování politiků do práce policie a soudů
– psychopati v politice a podnikání
– politická podpora lichvy a hazardu
– podněcování rasové nenávisti
– násilí v rodinách ad.

Rozhovory probíhají vždy od 17:00 do 18:00 přímo ve výstavě.

3.11. 2011 od 17h:
Prof. PhDr. Vladimíra Dvořáková, CSc. – Ing. Jiřina Dienstbierová

Prof. PhDr. Vladimíra Dvořáková, CSc. – politoložka, vedoucí katedry politologie na Fakultě mezinárodních vztahů VŠE v Praze, předsedkyně Akreditační komise České republiky. Původním vzděláním historik (FF UK). V letech 2003-2006 byla viceprezidentskou Mezinárodní politologické asociace (IPSA).

Ing. Jiřina Dienstbierová – výkonná ředitelka Rady pro mezinárodní vztahy, absolventka ČVUT. Působila v Koordinačním centru občanského fóra, Nadaci Občanského fóra, na Ministerstvu financí, v Centru pro sociální a ekonomické strategie FSV Univerzity Karlovy. Ředitelka Informačního střediska pro spolupráci se Srbskem a Černou Horou, Bosnou a Hercegovinou.