Keep in Touch (K.I.T.) je mezinárodní porcelánové sympozium již tradičně organizované pro studenty z českých i zahraničních univerzit, designéry a umělce do 35 let. Pořadatelem je Fakulta umění a designu v Ústí nad Labem. Programově navazuje na tradici Mezinárodních studentských porcelánových sympozií a workshopů organizovaných od roku 2010 v Experimentálním keramickém centru v Dubí u Teplic.

 

Záštitu nad akcí má Uměleckoprůmyslové museum v Praze a partneři jsou Porzellanikon Museum v Selbu, Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR, Asociace průmyslového designu a zástupci výrobců Český porcelán Dubí a porcelánová Manufaktura Rudolf Kämpf. Smyslem akce je vedle setkání laické a odborné veřejnosti, také snaha přispět k širšímu povědomí o oboru. Po vzoru “learn by doing” (uč se tím, že to děláš) inspirovat mladší generaci, nabídnout jí prostor pro práci a probouzet zájem o řemeslo a materiál – porcelán.

 

Téma: Talking Flowers / Mluvící květiny

Květiny žijí, prorůstají naším každodenním životem. Z jejich semen klíčí prastaré ornamenty, ale i mnohé současné tvary a formy. Nejen jejich barevné okvětní lístky představují koncentraci lidských ideálů krásy a marnivosti. Křehkost, hebkost a elegance spojená s dočasností je zařadila mezi nejstarší a nejrozšířenější motivy v umění a designu, kde přetrvávají napříč kulturami. Jakým jazykem k nám hovoří? Co nám sdělují? Jak se jejich přítomnost odráží na současném porcelánu?

 

Program má také edukační část pro veřejnost – WORKSHOP WEEKEND 2022

Od pátku 15. 7. do neděle 17. 7. 2022 se konají lektorské přednášky a ukázky řemesla a demonstrace postupů, technologií a způsobu práce světových osobností z oblasti porcelánu a keramiky.

 

Lektoři KEEP IN TOUCH WORKSHOP WEEKEND 2022

Chin-Yuan Chang – Talking Flowers

Marta Nagy – The Easy-Breezy Method of Design

Maria ten Kortenaar – Nerikomi

Martin McWilliam – The Vessel and it ’s Image

 

facebook