Nejnovější výstava představí fotografie, vzniklé v Kladně v rozpětí let 1980 – 1990. Na výstavě se objeví pohledy na město v době, která v sobě nesla jak devastaci totalitním režimem, tak i jistou naději na změnu, která se koncem tohoto desetiletí naplnila.
Kurátor: prof. Vladimír Birgus