Třicet let mezinárodních konferencí, které měly dostat globální oteplování pod kontrolu, selhalo. V roce 2018 lidé opět vypustili do atmosféry rekordní množství skleníkových plynů a klimatická krize nabírá na obrátkách. S nebezpečnou naléhavostí její projevy pozorujeme i v České republice — například v podobě několik let trvajícího sucha. Jaké další nebezpečí představuje? A jak mu můžeme čelit? 

 

Velký sál Divadla Husa na provázku, VSTUP VOLNÝ

 

Přednáška ekologa Alexandera Ače a sociologa Vojtěcha Pecky se bude zaměřovat na projevy klimatické krize, ale také na možné cesty ven.

 

Alexander Ač z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd patří mezi přední odborníky na klimatické změny. Vystudoval obor environmentální ekologie na univerzitě Pavla Jozefa Šafárika v Košicích. Doktorát obhájil v roce 2011 na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. Po řadě výzkumných pobytů na zahraničních univerzitách nastoupil jako vědecký pracovník do Ústavu výzkumu globální změny AV ČR, kde pracuje dodnes. Pravidelně přispívá do veřejné debaty v České republice i na Slovensku o aktuálních společenských problémech, přednáší o klimatické změně a energetice, spolupracuje s neziskovým sektorem (Přátelé Země – CEPA, Strom Života, Greenpeace, Veronika). Je spolueditorem knihy Věk nerovnováhy a autorem překladu knihy D. MacKaye „Obnovitelné zdroje energie — s chladnou hlavou“.

 

Vojtěch Pecka vystudoval magisterský obor teoretická sociologie na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy, absolvoval roční studijní pobyt ve Finsku na univerzitě v Jyväskyle a na univerzitě v Ljubljani. Ve svém dizertačním projektu na Fakultě sociálních studií na Masarykově univerzitě v Brně se výzkumně zaměřuje na sociologii klimatických změn a na širší vztah interakcí společenského systému s geofyzikální a ekosystémovou realitou v antropocénu.