Zveme na doktorandské kolokvium FAMU programu Výzkum a teorie audiovize. Doktorandi a doktorandky představí výsledky svého probíhajícího výzkumu ve formě příspěvků z oblasti teorie a pedagogiky médií, fotografie, filmové režie a herních studií. Po prezentaci každého příspěvku bude následovat diskuze s oborovou radou, mentory doktorandů a veřejností. 

 

10:00 Zahájení prvního bloku 

Andrea Culková: Konstruktivní a transformativní žurnalistika – dva přístupy k renovaci mediálního pokrytí (nejen) klimatické krize 

Tereza Reichová: Konstelační hry – Hranice metody 

 

12:00 Zahájení druhého bloku 

Tomáš Janáček: Praktické nástroje k úvahám o vývoji postav ve filmovém vyprávění  

Josef Tichý: The Victims Were Apparently Eaten – reflexe japonské estetiky a společnosti 90. let v trilogii Resident Evil (1996–1999) 

Marcel Stecker: Chyby, nedostatky a nedokonalosti ve vizuální kultuře 

 

místo konání: místnost U1, 1. patro