Z výstavy Syntéza: Umění a architektura v harmonickém souznění

Výstavní cyklus Winternitzovy vily pro rok 2024 rozvede odvěké téma propojení architektury a výtvarného umění v mnoha různých podobách nejen v rámci tradičních architektonických výstav, ale i nových sochařských expozic na zahradě vily. Zatímco kurátor Adam Štěch ve spolupráci se svými kolegy ze skupiny OKOLO Matějem Činčerou a Janem Klossem připraví tři výstavy reflektující propojení architektury a výtvarného umění z jiné perspektivy, kurátorka Kristýna Jirátová současně uvede některé české sochaře v exteriéru domu. 

 

První architektonická výstava Syntéza: Umění a architektura v harmonickém souznění představuje kurátorův osobní výběr 14 staveb, které v sobě bytostně propojují architekturu a výtvarné umění v odlišných rovinách. Ať už to jsou rozmanité umělecké Gesamtkunstwerky, neboli totální umělecká díla, ve kterých se architektura a výtvarné umění harmonicky a přirozeně doplňují, nebo jedinečné umělecké ateliéry a domy výtvarníků. Bohatý obrazový materiál vás provede téměř po celém světě a představí méně i více známé architektonické projekty, v jejichž příbězích hraje výtvarné umění zcela esenciální roli. Domy výtvarných umělců koncipované jako výjimečná místa kreativity i veřejné stavby, ve kterých zaujímá umělecká stránka své dominantní postavení. To vše reflektuje jedinečnou symbiózu těchto dvou svébytných uměleckých disciplín, kterou kurátor Adam Štěch zachytil při svých návštěvách těchto skvostů. Umělecké téma výstavy rozvíjí i její originální prostorová instalace, která symbolicky obě disciplíny směle propojuje.