Monika Pascoe Mikyšková, Bez názvu (ze série Botanika), 2018

Rádi bychom Vás pozvali na závěrečnou komentovanou prohlídku výstavy Monika Pascoe Mikyšková | Veronika Vlková za účasti Moniky Pascoe Mikyškové a kurátora Lumíra Nykla v Jiri Svestka Gallery,
Janáčkovo nábřeží 5, 150 00 Praha 5 v pátek 29. března od 18 hodin.

 

Společná dialogická výstava dvou umělkyň Moniky Pascoe MIkyškové a Veroniky Vlkové přetváří původně bytový prostor Jiri Svestka Gallery ve scénograficky vystavěnou krajinu. Uvnitř ní se potkávají imaginativní
keramické instalace a kresebné či reliéfní záznamy zmizelé přírody. Jednotlivé pokoje galerie jsou posety dekorativně pojednanými organickými objekty, textilními orgány i betonovými odlitky přírodnin. Antroposofickou filosofií ovlivněné akvarely Vlkové a Mikyškové práce se surovým pigmentem jsou přímo konfrontovány se sto let starými ornamentálními návrhy koberců z gobelínové manufaktury ve Valašském Meziříčí, zapůjčených ze sbírek Zemského archivu v Opavě.