Komentovaná prohlídka výstavy Monika Immrová – Tříbení proběhne za přítomnosti autorky Moniky Immrové a kurátorky Ivy Mladičové.

 

Omezená kapacita – vstup pouze s platnou vstupenkou zakoupenou v prodejní síti GoOut

  

Doprovodné programy a další akce v interiéru podléhají přísným protiepidemickým pravidlům. Informace o podmínkách účasti naleznete na našem webu v sekci aktuality. Prosím dbejte těchto pokynů. Pokud není specificky uvedeno jinak, vstupenky na akce vždy kupujte v předstihu online.

 

Skupinové prohlídky s průvodcem: celkový počet ve skupině včetně průvodce není vyšší než 10 osob a všechny přítomné osoby nevykazují klinické příznaky onemocnění Covid-19. Skupiny nad 10 a maximálně do 30 osob musí s výjimkou dětí do 6 let prokázat, že splňují podmínky TNO (tedy jsou 21 dní po první dávce očkování, prodělali Covid-19, prokáží se negativním antigenním testem ne starším 72 hodin nebo negativním PCR testem ne starším 7 dní – potvrzení od zaměstnavatele nebo čestné prohlášení o negativním testu provedeném ve škole či škol. zařízení); povinná je ochrana dýchacích cest.