'33 - '29 - '36, kurátorka: Lucy McKenzie, Galerie UM – UMPRUM v Praze, 2016-17

Komentovaná prohlíka výstavy '33 – '29 – '36
Galerie UM – UMPRUM v Praze
čtvrtek 23. 2., 17 – 18 h

Koncepci autorského projektu Lucy McKenzie představí Zuzana Blochová a Edith Jeřábková. Historička umění a kurátorka Martina Pachmanová se zaměří na projekt Civilisovaná žena z roku 1929 z pohledu genderových studií a feminismu. Mikuláš Brukner a Tereza Kanyzová, studenti ateliérů Módní tvorby a Designu oděvu a obuvi na UMPRUM v Praze, objasní tvůrčí postupy a přínos francouzské navrhářky Madeleine Vionnet.

***

'33 – '29 – '36
kurátorka: Lucy McKenzie
umělkyně a návrhářky: Atelier E.B, Tauba Auerbach, Beca Lipscombe, Katja Mater, Lucy McKenzie, Eileen Quinlan
historické práce: Božena Rothmayerová-Horneková & Civilisovaná žena, Kató Lukáts, Madeleine Vionnet 
Galerie UM – Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze
20. 12. 2016 – 25. 2. 2017

'33 – '29 – '36 je inspirována myšlenkami meziválečného období a prací tří avantgardních návrhářek, které společně formují komplexní řadu otázek týkajících se feminismu a femininity, antikvity a ultra-Modernity a mylných představ o emancipaci. Vedle vystavených historických prací, Lucy McKenzie přizvala do výstavy současné umělkyně a návrhářky, aby reagovaly na daná témata.
>> celý text o výstavě

Výstava je pořádána Are | are-events.org a Vysokou školou uměleckoprůmyslovou v Praze ve spolupráci s Uměleckoprůmyslovým museem v Budapešti a Uměleckoprůmyslovým museem v Praze.