Komentovaný poslechový pořad, pod vedením Martina Flašara, představí Rudolfa Růžičku jako skladatele a průkopníka české elektroakustické a počítačové hudby. Reprodukce jeho vybraných skladeb z osobního archivu bude doplněna o výklad počátků počítačové hudby v Československu, od Růžičkových teoretických textů, přes pedagogické působení na brněnských vysokých školách až po zmínky o institucionalizaci elektroakustické hudby u nás v podobě soutěže Musica Nova či Společnosti pro elektroakustickou hudbu. Zmíněna bude též spolupráce Rudolfa Růžičky s dalšími významnými umělci.