Poslední příležitost projít si výstavu SLEPCŮV SEN přímo s komentářem autorů Jiřím Frantou a Davidem Böhmem PRO DĚTI a rodiče!

12. května, 15:00
Komentovaná prohlídka výstavy SLEPCŮV SEN za účasti autorů výstavy Jiřího Franty a Davida Böhma PRO DĚTI