Galerie Benedikta Rejta se výstavou Konstruktivní tendence vrací k výraznému fenoménu v umění 60. let 20. století. Díla dvaceti českých a zahraničních tvůrců ze sbírek lounské galerie představují to nejlepší z vrcholného období konstruktivně orientované tvorby, tedy období přibližně mezi roky 1964–1973.

  

V tomto rozsahu a ucelenosti prezentuje galerie hlavní těžiště své sbírky veřejnosti vůbec poprvé. Prostřednictvím výtvarných děl a archivních materiálů přibližují autoři výstavy význam lounského kulturního prostředí 60. let minulého století, mapují mezinárodní propojení mnoha osobností a poukazují na prozíravou sbírkotvornou činnost prvního ředitele galerie Jana Sekery, který dokázal pro nově založenou instituci získat špičková díla a vybudovat sbírkový soubor, který svou kvalitou předčí i mnohem větší a významnější instituce. 

  

vystavující: Zdeněk Sýkora, Karel Malich, Hugo Demartini, Jiří Kolář, Stanislav Kolíbal, Vladislav Mirvald, Milan Dobeš, Bridget Rileyová, Victor Vasarely, Getulio Alviani, François Morellet