Kontrasty a nebezpečí českého romantismu

Komentovaná prohlídka expozice v Salmovském paláci v rámci kurzu Umění 19. a 20. století ve sbírkových expozicích Národní galerie v Praze zaměřená na díla rodiny Mánesů, Adolfa Kosárka a školu Maxe Haushofera.

Rezervace: vzdelavani@ngprague.cz / 224 301 003.