Byl bych rád, kdyby tato výstava byla nehybná. Zřetelně usazená s hluboko zapuštěnými kořeny. Nechci s ničím hýbat. Nechci něco opouštět ve jménu něčeho jiného, lepšího. Nic není lepší než to, co je. Není třeba jít kupředu, není třeba se vracet. Zůstaňme tady. Byl bych rád, kdybyste uviděli to, co jste už viděli.