Pragovka Gallery Vás srdečně zve na doprovodný program k výstavám Entering Continuities a Chiméra.

 

Program:

14:00 Dvouhodinový workshop vedený Jasmin Schaitl 

“line(s) in our bodies” / “linie našich těl”

Workshop bude zaměřený na téma povědomí o těle a prostoru a o tvorbě viditelných a neviditelných vazeb mezi naším tělem a jeho okolím pomocí performativních činností.

 

16:00 Dvouhodinový workshop vedený Matějem Frankem

“draw the line” / “nakresli linku”

Workshop bude zaměřený na kresbu jako na prostředek komunikace.  

 

18:30 Performance Jasmin Schaitl

 

19:30 Komentovaná prohlídka výstavy Vladimíra Kotra – Chiméra vedená umělkyní Vladimírou Kotrou a kurátorkou Natálií Drtinovou.