14:00 Sraz před Letohrádkem Hvězda

 

“Procházka hlubokým časem (Deep Time Walk)” v délce 4,6 km, na kterou se vydáme během vernisážového odpoledne z Hvězdy do Břevnovského kláštera. Během této procházky budeme nové vědecké poznatky o evoluci Země reflektovat v pohybu a smyslové zkušenosti našeho těla – nabídne nám možnost uvědomit si udivující kontinuitu, tvořivost a velkolepost existence ve vesmíru v nezměrném rozpětí času. Na trase dlouhé 4,6 km si budeme vyprávět příběh vývoje naší Země v délce 4,6 miliardy let, každý metr této procházky tedy bude reprezentovat milion let evoluce. Budeme kráčet napříč geologickým časem Země a dozvídat se o její srážce s meteority, zrození vulkánů, deskové tektonice, objevení se fotosyntézy, o evoluci prvních buněk a prvním masovém vyhynutí, až nakonec dospějeme ke zrodu savců a poslední etapě 200 000 let života našeho druhu Homo sapiens.”

 

Po 16 hodině pokračuje program vernisáží výstavy Kořeny rostou dovnitř v galerii Entrance, jehož součástí bude workshop Karla Kunce Nůž z kosti.

 

Vystavující: Nikola Brabcová, Veronika Čechmánková, Tomáš Hrůza, Michal Klodner, Karel Kunc, Karin Šrubařová

 

Jiří Zemánek (1953) – historik umění, kurátor, kulturní aktivista, publicista a překladatel. Do roku 2000 působil jako historik umění a kurátor v několika státních galeriích, naposledy v Národní galerii v Praze. Od zmíněného roku působí jako nezávislý kurátor a kulturní aktivista. Zabývá se otázkou evoluce kultury a rolí kosmologie při formování udržitelného vztahu lidské společnosti ke světu. Do českého kontextu uvádí práci ekofilosofa Davida Abrama a kosmologů Thomase Berryho a Briana T. Swimma. Založil s přáteli spolek Pilgrim – Potulná univerzita přírody a českou sekci Budapešťského klubu. Spolek Pilgrim se orientuje na pěstování holistického přístupu k osobnímu rozvoji, k přírodě a ke krajině a k formování lidské kultury; zaměřuje se na rozvíjení takového životního způsobu, v němž lidské společenství v kontextu všech svých aktivit samo sebe vnímá jako součást většího společenství živé Země, živého kosmu. Viz potulnauniverzita.cz