Název této výstavy se odvolává na slavnou báseň Giacoma Leopardiho Nekonečno. A protože tématem výstavy umělců Andrea Louise Ballardiniho, Pavla Piekara a Zbyňka Hraby, je krajina, celý název zní: Krajina – Nekonečno. Leopardi dokázal ve své básni propojit romantickou citovost s klasickou kázní, a také pro vystavující umělce je charakteristické provázání smyslové inspirace – jedinečného pohledu a individuálního prožitku – s technickou bravurou, zkoumající aktuální možnosti tradičních výrazových prostředků. Příběhy umění minulých století jsou pro ně otevřenou knihou, kterou se nechávají stále inspirovat. Proto vstupme do krajiny, kde za prvním obzorem čekají další – naplněné nekonečnem, nezměrným tichem a hlubokým klidem věčnosti. Výstava je dialogem dvou pražských grafiků s boloňským umělcem, který má silnou vazbu k Praze, kde se narodil a kde prožil své mládí.

 

kurátor: Jiří Pelán

 

Výstava vznikla ve spolupráci s Italským kulturním institutem.