Obecně prospěšná společnost Kunštát PRO FUTURO se od svého vzniku (2009) snaží přispívat ke zkvalitnění života lidí se zdravotním postižením, k jejich snazší integraci do společnosti, napomáhá překonávání všemožných bariér a důsledků postižení. V rámci mezinárodních projektů spolupracuje se zahraničními partnery, přebírá zkušenosti a nachází inspiraci. Nejvýznamnějším výsledkem této spolupráce bylo založení výtvarného ateliéru pro mentálně či psychicky handicapované výtvarníky z Brna a okolí. Ten byl otevřen v září 2012. Partnerské ateliéry CREAHM jsou ve švýcarském Fribourgu a v Liège v Belgii. V České Republice je ateliér pojmenovaný KREAT unikátní.

Vedle rozvíjení a prezentace talentu mentálně a psychicky postižených výtvarníků si ateliér KREAT klade za cíl i posílení jejich identity, samostatnosti a integrace do společnosti. Po počáteční fázi se začal ateliér již zaměřovat i na pořádání výstav a publikování prací. Další snahou je nyní prodej vzniklých děl a zapojování výtvarníků z KREATu do mezinárodních akcí spolu se spřátelenými evropskými ateliéry podobného zaměření.