Výtvarné skice sa v kontexte umeleckej tvorby akéhokoľvek autora vnímajú ako určitý prvotný obrazový stimul, náčrt, záznam, idea, ako začiatok hľadania konečného tvaru výtvarného či vizuálneho diela. V 127 skicároch Rudolfa Filu obsahujúcich vyše 5000 skíc sa síce nachádzajú aj skice vytvárané s týmto zámerom, ale väčšina z celkového počtu skíc má iné zacielenie. Čo na prvý i na druhý pohľad pri listovaní všetkými Filovými skicármi človeka zaujme, je jeho „posadnuté“ kresbové zaznamenávanie rôznych výtvarných artefaktov z prehistórie a histórie umenia, ktoré realizoval od konca 50. rokov 20. storočia až do roku 2009 a to buď doma v svojom ateliéri, alebo počas návštev domácich a zahraničných múzeí a galérií.
Skicáre s rôznymi typmi sérií skíc tvoril Fila počas ciest a pobytov mimo domova alebo doma v prostredí svojho bratislavského alebo příbramského ateliéru. Osem vybraných skupín sérií skíc dokumentujú širokú formálnu a obsahovú rôznorodosť Filových tvorivých zaujatí. Prezentované série skíc na tejto výstave sú len malou vzorkou všetkých možných sérií nachádzajúcich sa v autorových skicároch.