Srdečně vás zveme na rooftop party u příležitosti křtu knihy Aleny Kotzmannové: Pokus o znovunalezení skutečnosti a dernisáže letních výstav – Pozdní intimita, Strom uprostřed krajiny a Frugo.

 

17:00 zahájení

17:15 křest publikace Aleny Kotzmannové: Pokus o znovunalezení skutečnosti, moderuje Michal Pěchouček

18:30 komentované prohlídky výstav (Frugo s autorkou Marií Lukáčovou, Pozdní intimita s kurátorem Jiřím Ptáčkem, Strom uprostřed krajiny s kurátorkou Ninou Moravcovou)

19:30 DJ set VOODOO808, party na terase

 

Alena Kotzmannová: Pokus o znovunalezení skutečnosti. Na nové publikaci Pokus o znovunalezení skutečnosti se podílí devět renomovaných autorů, kterými jsou například Tomáš Pospiszyl, Martina Pachmanová, Radek Wohlmuth nebo Edith Jeřábková. Kniha představuje Pokusy – jednotlivé cykly fotografií, tisků a objektů. Základní ideou je kombinace nalezených vizuálních motivů, které autorka sestavuje do sérií s fotografiemi z vlastního archivu a nově pořízenými snímky. Dvě ze zmíněných sérií (Pokus o znovunalezení skutečnosti IV a Pokus o znovunalezení skutečnosti V) jsou součástí výstavy Pozdní intimita. Publikace vychází v rámci Edice autorských knih a monografií GMU.

 

Pozdní intimita. Výstava reaguje na tlak na zveřejňování soukromého, kterému intimita v současnosti čelí. Je patrný jak v masmédiích, tak i na sociálních sítích. Hlavní záměr výstavy spočívá v prozkoumání rejstříku strategií, které současní fotografové a fotografky uplatňují vůči vztahovosti a důvěrnosti. Kurátor: Jiří Ptáček.

 

Tereza Severová – Strom uprostřed krajiny. Nejnovější práce Terezy Severové, trojkanálová videoprojekce Strom uprostřed krajiny (2021), v níž autorka uzavírá dlouhodobě sledované téma stromu jako signifikantního prvku české krajiny naplněného nejen environmentálními, ale i symbolickými a politickými významy. Výstava probíhá v dialogu s díly Dalibora Chatrného a Ivana Kafky. Kurátorka: Nina Moravcová.

 

Marie Lukáčová – Frugo. Osobitou formou autorského jazyka představuje Marie Lukáčová na výstavě Frugo obraz jako nástroj produkce i kontroly touhy v toku globálního kapitálu. Kurátorka: Hana Janečková.

 

Partneři: Královéhradecký kraj, Ministerstvo kultury ČR, Státní fond kultury ČR, Galerie Klatovy / Klenová, Moravská galerie v Brně, Galerie hlavního města Prahy, Fait Gallery, BAR jede. Mediální partneři: jlbjlt.net, artalk.cz, ArtMap, Hradecká Drbna.

 

www.galeriehk.cz