Hurá Kolektiv s radostí vyhlašuje oficiální vydání své druhé publikace s názvem NUSLE! Po beznadějně vyprodaném komiksu Pán Času, vychází velice netradiční komiks, jehož autorem je opět Hza Bažant.

NUSLE JSOU MÍSTO. POD POVRCHEM VŠEDNOSTI TU PROŽÍVAJÍ PODIVNÍ TVOROVÉ PODIVNÉ PŘÍBĚHY. MEZI SPÁRY ASFALTU, V OZVĚNĚ DUNĚNÍ ŽELEZNICE, VE STÍNU KOMÍNŮ A TELEGRAFNÍCH DRÁTŮ. PŘÍBĚHY Z MÍSTA S NEJVĚTŠÍ KONCENTRACÍ ŘEZNÍKŮ SE SKLÁDAJÍ PODÉL TOKU BOTIČE DO VZORU ODHALUJÍCÍ SVĚT ZA SVĚTEM. SVĚT KDE SE V OSPALÝCH NEDĚLNÍCH ODPOLEDNÍCH OBR KOUPE V LOUŽI MEZI NÁSPY.

Koncepce vyprávění knihy Nusle je založen na celostranách, ve kterých se paralelně odehrávají jednotlivé dějové linky. Vychází z cyklu grafických tisků Nusle, které vznikají přímo inspirovány reáliemi této pražské čtvrti již od roku 2009. Grafiky zobrazují surreálné scény, kde se odvíjí řada příběhů zdánlivě nesouvisejících, ale ve skutečnosti hluboce provázaných. Odkazují na sny, na příběhy které si domýšlíme z fragmentu událostí, jež nás letmo míjí. Parafrázují tímto život ve městě, kde nás obklopuje tisíce příběhů, ze kterých zachytíme jen střípky, a přece dohromady dávají velkolepý celek – město. Jednotlivé obrazy jsou bohaté výjevy plné symbolů, odehrávají se v kulisách městské periferie, jež zastupuje periferní oblasti naší mysli. Prolíná se tu příběh čtyř identických záhadných cestovatelů, Mirka který se odváží z bezpečí čtyř stěn svého pokoje, žlutého obra, který žije na opuštěných stráních u trati, temných řezníků a dalších postav, jejichž charaktery jsou spíše tušené. Všechny příběhy jsou vyprávěny beze slov pomocí asociací, symbolů a společných znaků. Tento způsob je zvolen se záměrem, poskytnout co největší interpretační svobodu čtenáři, který je autorovi partnerem ve vytváření sítě vztahů mezi jednotlivými postavami příběhu. Takto je možné se ke knize vracet a pokaždé číst jiný příběh. Skládat jednotlivé vrstvy příběhu se stává dobrodružstvím podobně jako při zkoumání opuštěných zákoutí neznámého města, kde nalezené artefakty skládají mozaiku životů těch, kteří je zde zanechali. Není důležité, jestli příběh, který při sledování těchto náznaků fabulujeme, je příběhem, který se opravdu stal, nebo se mohl stát. Jeho utváření je totiž víc o nás samých než o jeho skutečných protagonistech. Stejně jako literatura pomocí slov tvoří obrazy, v tomto případě je pomocí obrazů vystavěn příběh. Právě ve svobodné imaginaci živené bohatými vizuálními vjemy je zakotvena koncepce projektu Nusle.