Rušné zdivo se zabývá aspekty domova a představuje interiér. Střípky dne a sebe sama se začínají shlukovat dohromady, nejprve v malých ostrůvcích v místnosti, ve snech. Domov se promění v rušnou stanici nedokončených činností a tělo se pod neustálým tlakem fyzického a psychického výkonu propadá do chuchvalců vlasů a prádla.
 
grafické provedení: Sonia Scheuringer
 

———
Esy Masonry deals with aspects of the home and represents the interior. Snippets of the day and self begin to clump together, first in small islands in the room, in dreams. The home turns into a busy station of unfinished business, and the body sinks into tufts of hair and laundry under the constant pressure.