Komentovaná prohlídka výstavy Sochy domů a Dívka s holubicí povede parčíkem před Kunsthalle, který umělec Krištof Kintera osadil sedmi sochami domů. Pražské budovy navržené mezi lety 1968–1989 nesou tíhu komunistického režimu. Zmenšené měřítko, betonová fasáda a dramatické osvětlení pod taktovkou Krištofa Kintery představuje budovy ve zcela jiném kontextu. Jak na ně nahlíží sám umělec? A jak důležitý byl pro něj proces tvorby?